Časový rozvrh salsa kurzov:)                                                        

 

 

  17.15-18.15 18.30-20.00
Každú stredu Nový kurz pre začiatočníkov od 13.09.2017 (Z) P-prebieha

 

 

Legenda: Z - začiatočníci (tréningy  Kultúrno-spoločenskom centre TUKE, Jedlíkova 7 (vysokoškolské internáty),  P - pokročilí (tréningy na Jedlíkovej 7)